چشم انداز، رسالت و ارزش ها

چشم انداز بیمارستان رضوی

بیمارستان الگوی سلامت محور در سطح کشور و منطقه مدیترانه شرقی

رسالت بیمارستان رضوی

ارائه خدمات مراقبتی مطلوبِ ایمن به منظور ارتقاء سلامت جامعه با بهره گیری از دانش روز و فناوری های نوین

ارزش های بیمارستان رضوی

  • التزام به ارزش های اسلامی با تاکید بر احترام به مردم و کرامت اسلامی
  • مشارکت و کار گروهی
  • حرفه گرایی و رعایت اخلاق حرفه ای
  • اعتماد سازی