رویدادهای علمی سال 1395

Scientific Events (2016-2017)

اولین کنگره بین المللی سرطان 31-29 اردیبهشت 1395 The First International Cancer Congress
اولین سمپوزیوم نروساینس (اولين هم انديشي مشترك علوم اعصاب رضوي و كارگروه مامويت ويژه توسعه و تعالي علوم اعصاب كلان منطقه9) 24 تیرماه 1395 The First Neuroscience Symposium
هشتمین کنگره بین المللی قلب و عروق 8-6 مردادماه 1395 The Eight International Razavi Cardiovascular Congress
کنفرانس علمی گروه چشم (لنزهای تماسی سخت) 23 مرداد 139 Hard Contact Lenses Conference
کارگاه جراحی اپی لپسی (Live Surgery) 25 مرداد 1395 Epilepsy Surgery Workshop
پیشرفتهای مولکولی آترواسکلرورزیس-پیامدهای قلبی و عروق 8 شهریور 1395 Advances in Molecular Aspects of  Atherosclerosis
دومین کنگره بین المللی صرع 19-17شهریور 1395 The Second International Epilepsy Congress
کارگاه ماراتون پژوهشی 25-20شهریور 1395 Marathon Research Workshop
کنفرانس علمی طب تسکینی و کنترل درد در بیماران میتلا به کانسر 2مهرماه 1395 Palliative Care and Pain in Cancer Patients
سمینار نقش اکوکاردیوگرافی در اورژانسهای قلبی 29مهرماه 1395 The Role of Echocardiography in Cardiac Emergencies
کارگاه نورواندواسکولار 3آبانماه 1395 Noro Endovascular Workshop
کارگاه CPR در دانشگاه امام رضا (ع) 26آبانماه 1395 CPR Workshop
کنفرانس علمی تازه های بیماریهای کلیه کودکان 27آبانماه 1395 Updates of Pediatric Kidney and Urinary Tract Diseases Conference
کنفرانس Low Floe Anesthesia 28آبانماه 1395  Low & Minimal Flow Anesthesia Introduction to Desflurane
جلسه معرفی داروی ضد انعقاد خون زارلتو برای متخصصین گروه قلب 9دیماه 1395 Anticoagulant for Cardiologists(XARELTO) Conference
کنفرانس علمی پرستاری نارسایی قلبی 23دیماه 1395 Nursing Care in Patients with Heart Failure Conference
سمینار طب نوزادان 14بهمن ماه 1395 An Overview of New Achievements in Neonatology
کارگاه علمی آموزشی محلول کاردیوپلژی 18بهمن ماه 1395 Cardioplegia Solution Workshop
دوره آموزشی داروی انوکساپارین سدیم PDxane  7اسفند ماه 1395   Enoxaparin Sodium Medicine Course
کارگاه تست بالانس اکسیدانت–آنتی اکسیدانت 28اسفند ماه 1395 Oxidant-Antioxidant Balance Test Workshop