اعضاء مرکز

دکتر محمد وجدان پرست

دکتر محمد وجدان پرست

فلوشیپ کاردیواینترونشنال

مدیر مرکز

Vejdanparast.m@gmail.com

مشاهده رزومه
دکتر حسن وثوقی نیا

دکتر حسن وثوقی نیا

فوق تخصص گوارش و کبد
h.vossoghinia@gmail.com

مشاهده رزومه
دکتر علی اشراقی

دکتر علی اشراقی

فلوشیپ کاردیواینترونشنال
eshraghia@mums.ac.ir

مشاهده رزومه
دکتر علی صدری زاده

دکتر علی صدری زاده

فوق تخصص جراحی قفسه سینه
sadrizadeh@yahoo.com

مشاهده رزومه
عذرا ایزانلو

عذرا ایزانلو

کارشناس ارشد آموزش پزشکی
a.izanloo64@gmail.com

مشاهده رزومه