مرکز آموزش مهارتی حرفه ای علوم پزشکی رضوی

 مرکز آموزش مهارتی حرفه ای علوم پزشکی رضوی

با توجه به تاکیدات مقام تولیت عظمی آستان قدس رضوی و تصمیم مدیریت محترم بیمارستان بر امر آموزش تخصصی و نظر به سیاست‌های کلی نظام مبنی بر توسعه مهارت های تخصصی که یکی از نمودهای آن در وزارت بهداشت و علوم تاسیس مراکز آموزش حرفه ای و مهارتی کوتاه مدت است.

 بیمارستان رضوی به عنوان یک مرکز پیشرو در امر آموزش تخصصی، اقدام به تاسیس مرکز آموزش مهارتی حرفه ای علوم پزشکی رضوی نموده است. تا با استفاده از تجربیات اساتید برجسته حیطه علوم پزشکی در کنار بهره بری از امکانات و تجهیزات پیشرفته به افزایش مهارت تخصصی نیروهای جوان کمک نمائید.

آدرس: ایران، خراسان رضوی، مشهد، بزرگراه آزادی، بعد از پل قائم، بیمارستان رضوی

تلفن:  ۳۶۰۰۲۸۹۹-۵۱-۰۰۹۸ و ۳۶۰۰۲۸۹۴-۵۱-۰۰۹۸

فکس: ۳۶۶۶۸۸۸۷-۵۱-۰۰۹۸