فصلنامه مروارید

«مروارید» عنوان نشریه داخلی بیمارستان رضوی است که هر سه ماه یک بار و در قالب فصلنامه منتشر می‌شود. این فصلنامه سعی کرده ضمن اطلاع رسانی در خصوص دستاوردهای نوین حوزه بهداشت و درمان و ارتقاء سطح سواد سلامت جامعه، به اخبار بیمارستان رضوی و موضوعات مهم روز فرهنگ و اجتماعی نیز گریزی بزند. از جمله مطالب شاخص این نشریه می توان به گفتگوی ویژه با یکی از اساتید برجسته جامعه پزشکی مشهد در هر شماره اشاره کرد. این گفتگو با عنوان کلی «نکوداشت» معرفی بهتر و بیشتر زحمات این اساتید بزرگوار در ارتقاء سطح سلامت و درمان شهر مشهد را در دستور کار دارد. نسخه پی دی اف این نشریه در اختیار شما است.

 

سال پنجم - شهریور ماه 96 - شماره 19

سال پنجم - فروردین ماه 96 - شماره 18

سال چهارم - دی ماه 95 - شماره 17

سال چهارم - مهر ماه 95 - شماره 16

سال چهارم - تیر ماه 95 - شماره 15

سال چهارم - اردیبهشت ماه 95 - شماره 14

سال سوم - دی ماه 94 - شماره 13

سال سوم-آبان ماه 94 - شماره 12

سال سوم-خرداد ماه 94 - شماره 11