نحوه نوبت دهی تصویربرداری

روی علامت  در قسمت پایین سمت راست صفحه کلیک نمایید و بعد از ورود اطلاعات درخواستی و انتخاب بخش مورد نظر ، تصویر نسخه خود را ارسال نمایید.