12 پزشک

دکتر رضا روشن روان

دکتر رضا روشن روان

فلوشیپ جراحی کولورکتال

Areas of Focus:

 • متخصص جراحی عمومی

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دکتر محمد وجدان پرست

دکتر محمد وجدان پرست

فلوشیپ اقدامات مداخله ای قلب و عروق بزرگسالان

Areas of Focus:

 • متخصص قلب و عروق

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دکتر حسین آریان پور

دکتر حسین آریان پور

متخصص داخلی

Areas of Focus:

 • داخلی

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دکتر علی آذری

دکتر علی آذری

فوق تخصص جراحی قلب

Areas of Focus:

 • فوق تخصص جراحی قلب

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
 دکتر زهرا میمندی نژاد

Areas of Focus:

 • داخلی

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دکتر مریم زمانی پور

دکتر مریم زمانی پور

متخصص اطفال

Areas of Focus:

 • متخصص اطفال

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دکتر آرش آذری پور

دکتر آرش آذری پور

متخصص جراحی کلیه و مجاری ادراری

Areas of Focus:

 • ارولوژی

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دکتر سمیرا ذبیحیان

دکتر سمیرا ذبیحیان

متخصص جراحی مغز و اعصاب

Areas of Focus:

 • متخصص جراحی مغز و اعصاب

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دکتر مینو نائبی

دکتر مینو نائبی

متخصص زنان و زایمان

Areas of Focus:

 • متخصص زنان و زایمان

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دکتر افسانه محمدی

دکتر افسانه محمدی

فلوشیپ اینترونشنال کاردیولوژی

Areas of Focus:

 • متخصص قلب و عروق

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دكتر نیلوفر نظرزاده

دكتر نیلوفر نظرزاده

متخصص زنان و زایمان

Areas of Focus:

 • متخصص زنان و زایمان

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات
دکتر شیدا گل محمد زاده

دکتر شیدا گل محمد زاده

فلوشیپ اکوکاردیوگرافی

Areas of Focus:

 • متخصص قلب و عروق

ساعت های حضور در بیمارستان:

نمایش اطلاعات