11 آذر 1400

جلسه مدیر عامل محترم بیمارستان و…

in اخبار

by itceo

جلسه مدیر عامل محترم بیمارستان جناب آقای دکتر محور با آقای مهندس عسگری مدیر کل…
11 آذر 1400

واکراند بخش آزمایشگاه

in اخبار

by itceo

در جهت حفظ ایمنی بیمار و ارتقا سطح کیفی خدمات قابل ارائه به گیرندگان خدمت…
11 آذر 1400

تعویض شیرها و ترپ های سیستم…

in اخبار

by itceo

تعویض شیرها و ترپ های سیستم بخار موتورخانه مرکزی، فرعی و فاز 2 و تونل…