کلینیک داخلی

واحد کلینیک داخلی با حضور پزشکان متخصص(داخلی –عفونی-ریه-گوارش –غدد) علاوه بر ویزیت بیماران با دارابودن دستگاه اسپیرومتری پیشرفته اقدام به انجام تست اسپیرومتری ساده ، تست اسپیرومتری با و بدون برونکودیلاتور ، تست Body Plethysmography ، تست DLCO و TLCO می نماید.

اسپیرومتری روشی است که به صورت پاراکلینیکال جهت کشف نارسایی های ریوی استفاده می شود .

  • ¯ تست اسپیرومتری ساده : توسط آن حجمها و ظرفیتهای ریوی اندازه گیری می شود .
  • ¯ تست اسپیرومتری با وبدون برونکودیلاتور : توسط آن حجمها و ظرفیتهای ریوی قبل و بعد از استفاده از اسپری سالبوتامول ارزیابی می شود .
  • ¯ تست DLCO : با استفاده از آن ظرفیت انتشاری ریه ، میزان اکسیژن از هوای آلوئولی به گلبول قرمز را تخمین می زنند.
  • ¯ تست TLCO : این دستگاه عبارتست از محفظه ای شبیه گیشه تلفن که وقتی شخصی در داخل آن برای انجام مانورهای تنفسی می نشیند و درب آن را بستند ، هیچگونه منفذی به خارج ندارد و محفظه مزبور مجهز به پنوماتوگرافی است . جهت اندازه گیری حجم و شدت جریان هوا حسگرهایی دارد که در ارزیابی میزان فشار دهان و فشار جعبه به کار می رود . دم و بازدم بیمار تغییراتی را در حجم و فشاردرون جعبه ایجاد میکند که روی صفحه مدرج و دوّاری موسوم به اوسیلوسکوپ ثبت می شود و بر مبنای این تغییرات میتوان حجم هوایی را که با اسپیرومتری معمولی قابل اندازه گیری نیست،بدست آورد.

*تست مانومتری :حهت تعین میزان PHمعده توسط متخصص گوارش انجام میشود

پزشکان

ما یک تیم عالی از پزشکان ماهر، بسیار با تجربه و با انگیزه فوق العاده داریم. ما برای انتظارات .، نیازها و استانداردهای شما تلاش می کنیم. با پزشکان ما در اینجا ملاقات کنید
دکتر حسین آریان پور

دکتر حسین آریان پور

متخصص داخلی

دکتر صفیه حامدی

دکتر صفیه حامدی

متخصص داخلی

دکتر سعید کرداری

دکتر سعید کرداری

متخصص داخلی

دکتر داود شریفی

دکتر داود شریفی

متخصص داخلی