کلینیک عفونی

کلینیک عفونی

پزشکان

ما یک تیم عالی از پزشکان ماهر، بسیار با تجربه و با انگیزه فوق العاده داریم. ما برای انتظارات .، نیازها و استانداردهای شما تلاش می کنیم. با پزشکان ما در اینجا ملاقات کنید
دکتر رضا بلندنظر

دکتر رضا بلندنظر

متخصص بیماریهای عفونی

دکتر امیرمنصور کلالی

دکتر امیرمنصور کلالی

متخصص بیماریهای عفونی

دکتر محمدرضا هادی زاده

دکتر محمدرضا هادی زاده

متخصص بیماریهای عفونی