کلینیک عفونی

کلینیک عفونی

.

.

.

.

پزشکان

ما یک تیم عالی از پزشکان ماهر، بسیار با تجربه و با انگیزه فوق العاده داریم. ما برای انتظارات .، نیازها و استانداردهای شما تلاش می کنیم. با پزشکان ما در اینجا ملاقات کنید
دکتر رضا بلندنظر

دکتر رضا بلندنظر

متخصص بیماریهای عفونی