کلینیک گوش، حلق و بینی

این کلینیک که مجهز به یونیت ENT از نوع Otpront می باشد . جهت انجام معاینات مختلف گوش و حلق وبینی و نیز خارج کردن اجسام خارجی آمادگی کامل دارد.

پزشکان

ما یک تیم عالی از پزشکان ماهر، بسیار با تجربه و با انگیزه فوق العاده داریم. ما برای انتظارات .، نیازها و استانداردهای شما تلاش می کنیم. با پزشکان ما در اینجا ملاقات کنید
دکتر فرشته قاضی

دکتر فرشته قاضی

متخصص گوش وحلق وبینی

دکتر انوش قهرمانی

دکتر انوش قهرمانی

متخصص گوش وحلق وبینی

دکتر محمودرضا تبریزی

دکتر محمودرضا تبریزی

متخصص گوش وحلق وبینی

دکتر داریوش عرفانیان تقوائی

دکتر داریوش عرفانیان تقوائی

متخصص گوش وحلق وبینی

دکتر کامران  خزائنی

دکتر کامران خزائنی

متخصص گوش وحلق وبینی

دکتر مهرانگیز کابلی باغ سیاهی

دکتر مهرانگیز کابلی باغ سیاهی

متخصص گوش وحلق وبینی

دکتر محمدمهدی قاسمی

دکتر محمدمهدی قاسمی

متخصص گوش وحلق وبینی

دکتر محرم علی قلعه نوی

دکتر محرم علی قلعه نوی

فلوشیپ اتولوژی-نورواتولوژی

دکتر جلال خادم

دکتر جلال خادم

فلوشیپ رینولوژی