مراسم تقدیر از سرکار خانم مریم علیزاده (سوپروایزر آموزشی)

مراسم تقدیر از سرکار خانم مریم علیزاده (سوپروایزر آموزشی) با حضور جناب آقای دکتر اسلامی سرپرست انتقال خون خراسان رضوی و مدیر عامل محترم بیمارستان؛ جناب آقای دکتر محور به عنوان فردی که بیشترین اهدای خون در بین پرسنل بیمارستان در سال را دارد.


چاپ