دوره ی جراحی آندوسکپیک گوش به روش ترانس کانال

🛑 قابل توجه متخصصین محترم گوش، حلق و بینی

👈 با توجه به تصویب دوره ی جراحی آندوسکپیک گوش به روش ترانس کانال * ، در مرکز آموزش مهارتی بیمارستان رضوی ، شما می توانید جهت ثبت نام از طریق لینک https://b2n.ir/d28070 تا تاریخ *28 دی ماه اقدام فرمایید.

👈 این دوره از دوم بهمن ماه لغایت 23 اسفند 1400 به طول خواهد انجامید و درپایان گواهی نامه از سوی مرکز ملی آموزش وزارت بهداشت صادر می گردد.

👈 مسئول علمی دوره جناب آقای دکتر قاسمی می باشد.

👈 جهت اطلاعات بیشتر می توانید با شماره 36002894 تماس حاصل فرمایید.

با احترام 🌹

📚 مرکز آموزش مهارتی،حرفه ای علوم پزشکی رضوی


چاپ