تقدیر از ماماهای نمونه بیمارستان رضوی در مراسم بزرگداشت روز ماما

جشن روز ماما با حضور مدیرعامل محترم بیمارستان در سالن آمفی تئاتر بیمارستان برگزار شد، در این مراسم از تعدادی از ماماهای نمونه بیمارستان تقدیر و قدردانی صورت گرفت.


چاپ