قدردانی رئیس مرکز بهداشت شماره یک شهرستان مشهد از مدیرعامل محترم بیمارستان رضوی

رئیس مرکز بهداشت شماره یک شهرستان مشهد از مدیرعامل محترم بیمارستان رضوی به جهت ارتقاء سطح بهداشت و سلامت جامعه  در زمینه «ارتقاء شاخصهای بهداشت و پیشبرد اهداف برنامه های سلامت محیط و کار و همچنین مشارکت فعال در راستای کنترل و پیشگیری بیماری کرونا » تقدیر و قدردانی نمودند.


چاپ