تقدیر و تجلیل مدیر عامل محترم بیمارستان از جناب آقای دکتر سعید ابطحی

تقدیر و تجلیل مدیر عامل محترم بیمارستان از جناب آقای دکتر سعید ابطحی در خصوص اقدامات درمانی تهاجمی قلب کودکان و نوزادان در بیمارستان رضوی


چاپ