بخش قلب ۱

بخش قلب یک در طبقه سوم فاز یک بیمارستان  رضوی قرار دارد که با ظرفیت 25 تخت فعال در خدمت بیماران می باشند.بیماران ترخیص شده از CCUو با اورژانس قلب و بیماران نیازمند به درمانهای مدیکال قلبی به کمک امکانات و تجهیزات مدرن و نیز پرسنل مجرب بخش قلب یک از نزدیک تحت نظر قرار می گیرند اقدامات اولیه قبل و نیز مراقبتهای بعداز آنژیوگرافی در بخش قلب یک اعلام می شود.

هر تخت مجهز به سیستم مانیتورینگ BEDSIDE قابل تنظیم برای بزرگسالان و کودکان می باشد همچنین هر تخت دارای یک کنسول و هر کنسول شامل اکسیژن مرکزی ساکشن مرکزی و سیستم احضار پرستار می باشد.به کمک مانیتورینگ سانترال ایستگاه پرستاری ،کلیه بیماران بر اساس دستور پزشک معالج تحت مراقبت قرار می گیرند.

علاوه بر این به کمک سیستم احضار پرستار ایستگاه پرستاری ارتباط دوطرفه بین پرستار و بیمار ،امکان PAGINGدر تمام اتاق ها و ثبت تاریخ و ساعت ارتباطات بیمار با پرستار ممکن شده است.

سیستم HISامکان دسترسی به آزمایشگاه ،داروخانه ،پاراکلینیک ها،انبار و بخش ها ی دیگر را فراهم کرده است.علاوه بر این بخش های مذکور مانندسایر بخش های بیمارستان به کمک سیستم PTSبه یکدیگر مرتبط هستند.

موقعیت بخش در بیمارستان فازیک - طبقه سوم

82 و 36004381-51-0098

Cardiacward1@razavihospital.com